Recension Bibliotekstjänst (BTJ-häftet nr 21, september 2016)

Små grodorna är titeln på Johan Carles debutroman. Omslaget pryds av dans kring majstång, vilket väl beskriver bokens innehåll. En feelgoodroman med inslag av skröna. Författaren är 41 år och skrivpedagog till yrket. Det är en språkligt mycket elegant debut. Miljön utgörs av ett fiktivt samhälle i inlandet och av ett antal människoöden som skildras av en allvetande berättare med skiftande synvinklar så att allas inre subjektiva upplevelser, fullt naturligt eller otvunget, berikar läsupplevelsen. Visst här finns stereotyper som prästfrun, en pensionerad överste, författaren Bok, den alkoholiserade Dolly, en blottare m.fl. men det hör till genren. Och i den här historien blandas sannerligen skröna, humor med allvar och djupaste tragik. Underbara impressionistiska naturiakttagelser binder genomgående samman alla levnadsöden som mynnar ut i frågan om det finns någon utväg. Det är berättelsens styrka att den övertygar läsaren om att det finns en medmänsklighet och en framtid för oss alla.

Share