LEKTÖRSUTLÅTANDE MED TEXTSAMTAL

LEKTÖRSUTLÅTANDE – VARFÖR OCH NÄR?
Du har ett komplett utkast av ditt manus och ska omarbeta det innan du skickar det till förlag. Som författare är du i någon mån blind för din egen text, så det är viktigt att få någon annans synpunkter och förslag. Att få denna feedback från en professionell lektör är extra värdefullt.
Det är viktigt att du fortfarande är villig att förändra, vidareutveckla din text. Därför kan det vara bra att skicka in ett ganska tidigt utkast.
Mitt jobb som lektör är inte att bedöma texten, det är att hjälpa dig att förbättra den.


VARFÖR TEXTSAMTAL?

Ett skriftligt utlåtande väcker massor av frågor, funderingar och idéer. Därför tycker jag inte att lektörsuppdraget ska ta slut där.
Om du anlitar mig ingår också ett uppföljande textsamtal på ett par timmar. Vi reder ut eventuella frågetecken och pratar om hur texten kan utvecklas och bli bättre. Vi slår ihop vår kreativitet och låter idéer födas.


OM MIG SOM LEKTÖR

Jag jobbar som författare, skrivpedagog och lektör. Jag har gått en tvåårig författarutbildning och en ettårig skrivpedagogutbildning på Skurups folkhögskola och har många års erfarenhet av textanalys och textsamtal. Att läsa andras texter, att tillåtas kliva in i andras skrivprojekt och vistas där ett slag, är bland det roligaste jag vet. Jag har arbetat som lektör åt förlag och författare sedan 2014.


STANDARDUTLÅTANDE (ca 10-15 sidor)
Som professionell lektör gör jag en grundlig genomgång av ditt manus. Jag närläser, antecknar, analyserar och skriver ett utlåtande.
I utlåtandet ingår bland annat:
– Min spegling av textens form och innehåll.
– Min spegling av textens handling och teman.
– Min läsupplevelse från första till sista sidan (intresse, fokus, känslor, mm)
– Genomgång av huvudintrig och sidointriger.
– Genomgång av karaktärer, konflikter och karaktärsutveckling.
– Analys och bedömning av olika egenskaper i din text.
Jag lyfter fram det jag tycker är viktigast. Det som oftast ingår är titel, struktur, layout/disposition, indelning i scener/kapitel/delar, inledning/avslutning, tempus och kronologi, berättarperspektiv och perspektivpersoner, berättelsevärld /miljöbeskrivning, dialog, språk och stil, gestaltning.
– Bedömning av textens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.
– Konkreta förslag på förändringar.
Om du saknar något i utlåtandet kan du alltid fråga om det under textsamtalet!
(Korrektur – stavning, ordval, faktagranskning, mm – ingår inte.)
Kostnad
Fast pris: 4 700 kr (förberedelse, läsning och analys, skriva utlåtande, textsamtal).
Rörligt pris: 20 kr per sida (läsning och anteckningar).
Prisexempel manus 200 sidor: 4 700 + 4 000 = 8 700 kr.
Vid en andra läsning av samma manus lämnar jag 50% rabatt på det fasta priset.
Alla priser är inklusive moms.

Tillval 1: LOGGBOK (ca 8-12 sidor)
Under läsningen gör jag löpande noteringar med hänvisning till sidnummer. Jag infogar också kommentarer direkt i texten. På så vis får du feedback på detaljer som annars inte skulle få plats i utlåtandet. Du kan följa med i min läsning och se mina upplevelser och tankar om specifika ställen i texten.
Kostnad
Rörligt pris: 8 kr per sida.
Prisexempel manus 200 sidor: 1 600 kr.

Tillval 2: ANALYS DRAMATISK STRUKTUR (ca 8-10 sidor)
Det som kanske är allra viktigast är att berättelsens större byggstenar ligger rätt.
Jag gör en lista över alla textens scener från början till slut och sammanfattar handlingen i varje scen. Sedan analyserar jag scenernas funktion och identifierar och bedömer berättelsens viktigaste dramatiska händelser (vändpunkter). Avslutningsvis jämför jag den dramatiska strukturen i din text med en detaljerad modell. Du får på så vis en heltäckande överblick över hur din text fungerar dramaturgiskt.
Kostnad
Rörligt pris: 15 kr per sida.
Prisexempel manus 200 sidor: 3 000 kr.

Ovan är mitt standardupplägg, men jag kan förstås utgå ifrån dina önskemål och lämna offert på ett annat upplägg.
Jag kan även göra korrektur/språkgranskning samt kortare utlåtanden på exempelvis synopsis, förstakapitel eller karaktärer.

FORMAT OCH GENRER
Jag vill ha texten som Word-fil och PDF-fil, typsnitt Times 12 p eller motsvarande, dubbelt radavstånd, marginaler minst 2.5 cm, sidnumrerat.
Jag läser skönlitterär prosa i alla genrer (ej facklitteratur).
Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till manus som faller utanför min kompetens.


HUR GÅR DET TILL?

1.  Du mejlar ditt manus till mig och jag tackar ja till uppdraget.
2.  Vi har ett första möte (ca 1 timme) där vi pratar ihop oss inför min läsning.
3.  Jag läser, skriver lektörsutlåtandet och mejlar det till dig.
4.  Vi har ett uppföljande textsamtal (ca 2 timmar).
Möten sker i centrala Kungälv / Göteborg eller via Zoom / telefon.
Hela processen tar ca 3-5 veckor. Väntetid kan förekomma.

Fyll i formuläret nedan (eller mejla mig på johan@johancarle.se) om du vill boka en lektörsläsning eller bara ställa frågor om tjänsten.
Jag svarar inom 48 timmar.


  Kundernas kommentarer om tjänsten:

  Mitt romanprojekt hade aldrig utvecklats som det gjorde utan Johans medverkan. En driven, men lite för yvig förstagångsskribent fick ramar och nya infallsvinklar på författandet! En gedigen genomgång av mitt manus, tillsammans med en noggrann redogörelse för hans förfarande som lektör skapade förtroende, och det efterföljande samtalet om texten, med kloka frågor och förslag till förbättringar, var engagerat och professionellt. Jag är riktigt glad för att jag valde Johan!

  Katarina

  Kan inte tänka mig att något skulle ha hjälpt mitt romanprojekt framåt mer än den respons jag har fått av Johan. Strukturerat och med inkännande sätt har han gett mig konkreta utvecklingsförslag tillsammans med positiv feedback så att jag inte tappat skrivlusten. Tvärtom har jag fått förnyad energi. Inte minst det efterföljande textsamtalet hade stor betydelse. Jag kunde ställa frågor på utlåtandet och vi bollade tankar och idéer som ytterligare hjälpte mig framåt.
  Perfekt!

  Andreas

  Mycket givande och noggrann lektörsläsning som hjälpte mig att på ett konkret vis få verktyg för att jobba vidare med texten. Extra bra och personligt med inledande och avslutande samtal där det finns chans att ställa frågor och diskutera utlåtandet. Skulle rekommendera Johans läsning till alla som bråkar med ett manus och som längtar efter att komma vidare i sin skrivprocess!

  Linn

  Johan Carles lektörsutlåtande var ett gediget hantverk. Jag gillar speciellt att han i utlåtandet också förklarade hur han jobbade och varför. Loggboken var pricken över i:et. Genom det kunde jag följa (i realtid kändes det som) hans läsupplevelse. Som författare är det en ovanlig bonus.

  Henrik

  Share