Publicerat

Tennisspelaren
Novell publicerad i antologin Novelletter till vänskapen (Solvändan förlag, november 2018)
och i tidningen Allas (nr 26, 22 juni 2016).

Resa runt med världen
Novell publicerad i SYNK publishings antologi Inspiration (december 2014).

Genusfiffel och gratis falafel
Novell publicerad i Skurups skrivarlinjes antologi Kött och guld (maj 2014).

Han-binas planet
Humoristisk science fiction-krönika, publicerad i Litteraturmagazinet (oktober 2013).
Läs den här.

Januarisushi
Humoristisk krimkrönika, publicerad i Litteraturmagazinet (maj 2013).
Läs den här.

 

 

 

Share