Villkor för anmälan och betalning

ÅNGERRÄTT
Du har rätt att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från det att jag bekräftar anmälan (ångerfristen).

BETALNING
Betalning av kursavgift sker i samband med kursstart. Faktura skickas på e-mail.

AVBOKNING EFTER ÅNGERFRISTEN
Du har möjlighet att avboka kursen även efter ångerfristen.
Om du avbokar före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Detta gäller även i fall du uteblir från första kurstillfället utan att meddela i förväg.
Om skälet är varaktigt studiehinder (sjukdom, flytt eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften (återstående kurstid / träffar).

INSTÄLLD KURS
Jag förbehåller mig rätten att ställa in en kurs ifall antalet anmälda deltagare understiger minimiantalet som anges i kursbeskrivningen.